Výhody vegetačných striech
– Predlžuje životnosť strechy
– Zadržiava dažďovú vodu
– Chladí strešnú konštrukciu budovy a okolie

Čo je zelená strecha?

Zelená strecha je predovšetkým živý organizmus, ktorý môže obohatiť váš rodinný dom alebo akýkoľvek iný objekt. Jedná sa vegetačnú vrstvu umiestnenú na streche. Sú vhodné pre najrôznejšie typy objektov vrátane vysokých budov a iných stavieb vystavených silnému vetru a priamemu slnku. Tieto strechy sa vyznačujú vysokou kvalitou a dlhou životnosťou mnohých desiatok rokov. Termín „zelená strecha“ predstavuje špeciálny systém strešnej krytiny s vrstvou substrátu a vegetačnou pokrývkou. Substrát je vždy presne navrhnutý s ohľadom na výber vegetačného porastu podľa typu riešenia zelenej strechy. Ponuka rastlinných druhov pre ozelenenie striech je veľmi pestrá a preto treba vyberať druhové zloženie vegetácie zodpovedne s ohľadom na budúce využitie a podmienky stanovišťa. Každá zelená strecha potrebuje istú mieru starostlivosti. Avšak nie je pravdou, že by každá zelená strecha vyžadovala častú a náročnú údržbu. Nielen z hľadiska údržby možno zelené strechy rozdeliť na intenzívne a extenzívne.

Intenzívne zelené strechy

Inými slovami možno tieto strechy označiť ako strešné záhrady. Výstavba týchto striech je síce nákladnejšia, avšak ponúka nám jednu veľkú výhodu. Plochu intenzívnej zelenej strechy možno aktívne užívať pre mnoho rôznych účelov. Nejedná sa tak o pasívne neobývaný či nevyužitý priestor. Z technického hľadiska sa vyznačujú predovšetkým vyššou vrstvou substrátu (20 cm a viac) a ďalej potom zvyčajne inštalovaným závlahovým systémom, keďže vegetácia týchto striech vyžaduje oproti extenzívnym strechám viac vlahy. O vegetačný porast nie je potrebná častejšia starostlivosť, ako napríklad o bežnú okrasnú záhradu. Rovnako si vyžaduje pravidelné hnojenie, pletie, kosenie a strihanie. Najčastejšie sa spájajú intenzívne strechy s pobytovou funkciou, preto možno vegetačnú plochu obohatiť rôznymi prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, spevnené plochy, pergoly a podobne. Podľa možnosti zaťaženia strechy je možné vysadiť aj rôzne druhy stromov, kríkov či inými okrasnými rastlinami, ktoré vyžadujú hrubšiu vrstvu substrátu.

Extenzívne zelené strechy

Extenzívne zelené strechy sú väčšinou koncipované ako pohľadové bez možnosti aktívneho využívania ich plochy. Medzi hlavné výhody patrí nižšia obstarávacia cena, jednoduchšia výsadba vegetácie, nenáročná údržba. Často sú tieto strechy nesprávne nazývané ako bezúdržbové. Možno povedať, že extenzívne zelené strechy nevyžadujú náročnú údržbu, avšak istú mieru starostlivosti vyžaduje každá zelená strecha. Koncept týchto striech sa do značnej miery inšpiruje prírodnými spoločenstvami prevažne suchomilných rastlín, žijúcich na chudobných pôdach s malou vrstvou substrátu. Druhové zloženie vegetácie môže byť veľmi rozmanité a ponúka širokú škálu farieb kvetov (biela, žltá, ružová, červená..). K ozeleneniu povrchu sa využívajú prevažne sukulenty, najčastejšie rozchodníky, ktoré majú ideálne predpoklady k rastu na extenzívnej zelenej streche. Rozchodníky dobre znášajú sucho, nedostatok živín, ľahko sa rozmnožujú, rýchlo rastú a majú schopnosť vytvárať súvislý vegetačný porast. Extenzívne zelené strechy možno realizovať nielen na rovných alebo mierne sklonených strechách ale aj na strechách so sklonom do 45 °. V takých to prípadoch je súčasťou technického riešenia aj špeciálny zadržiavací systém substrátu a k ozeleneniu sa používajú predpestované vegetačné koberce a automatická závlaha, ktorá dodáva rastlinám nevyhnutnú dávku vody, ktorá prirodzene gravitačne odtečie.

Naše realizácie

Vytvorte si aj u vás zelenú strechu – neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme Vám s návrhom a skladbou zelenej strechy.

 • Realizácie záhrad
 • Požičovňa náradia
 • Záhradkárske potreby

Zavolajte nám

+421 51 77 21 205

Zavolajte nám

+421 51 77 21 205

Napíšte nám

info@zahradnictvosadex.sk

Navštívte nás

Duklianska 19/B Prešov

Vyberte si z našej širokej ponuky záhradníckych služieb pre každú domácnosť

 • Realizácie záhrad
 • Zavlahové systémy
 • Biobazény a jazierka
 • Údržby záhrad
 • A ďalšie...
tab image

Vyberte si z našej širokej ponuky záhradníckych služieb pre komerčné učely (mestá, obce..)

 • Zelené strechy
 • Hydroosev
 • Orezy a výruby
 • Frézovanie pňov
 • A ďalšie...
tab image

Napíšte nám