Hydroosev

Čo je hydroosev, jeho účel a výhody

Hydroosev je špeciálna metóda osievania plôch, pri ktorom sa používa vopred pripravená zmes osiva, vody, umelého hnojiva, organickej hmoty a protieróznych prísad na určenú plochu.

Jeho hlavným účelom je zatrávňovanie plôch. Ide o spôsob vegetačnej úpravy prevažne pomocou spoločenstva tráv (prípadne menšieho podielu ďalších bylín), ktoré vytvárajú súvislý porast a keď že ide prevažne o prudké svahy, alebo ťažko dostupné miesta, jeho hlavným cieľom je zabrániť erózií, prašnosti ale aj zlepšiť vzhľad vytvorením trávnatej pokrývky.

Výhodou hydroosevu je aplikácia na veľké a nedostupné plochy ohrozené eróziou aj tam kde sa nenachádza humusová vrstva. Tu však treba skladbu zmesi meniť podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek.

Aplikovaná zmes na danú plochu obsahuje komponenty, ktoré pomáhajú vyživovať klíčiace rastliny a zároveň vytvára dôležitú ochranu pred vysychaním a možným spláchnutím prudkými dažďami. Zmes tak vytvára vrstvu (film), ktorá stabilizuje osiatu plochu do tej doby, pokiaľ túto úlohu neprevezme porast.

Metódu hydroosevu je možné uplatniť na takmer všetkých druhoch plôch a svahov do sklonu 60 ͦ. Výnimkou je použitie na skalnaté, toxické, rádioaktívne, alebo inak chemicky znehodnotené plochy. Nevhodná je tiež aplikácia na intenzívne udržiavané plochy ako futbalové ihriská a okrasné reprezentačné plochy.

Vytvoríme vám individuálnu ponuku na zatrávnenie plôch hydroosevom – neváhajte nás kontaktovať