Kosenie a mulčovanie

Najčastejšou údržbou pozemkov firiem je kosenie trávnika. Trávnaté plochy kosíme profesionálnou komunálnou technikou vhodne zvolenou podľa veľkosti a typu trávnika. Pokosenú trávu a biomasu podľa potreby odvezieme.

Mulčovanie predstavuje v súčasnosti moderný spôsob údržby nepravidelne kosených trávnych plôch. Ide o ekologickú likvidáciu trávy a buriny. Princíp spočíva v tom, že pri správnom systéme kosenia špeciálne tvarovaný nôž rozomelie trávny porast na drobné kúsky, ktoré zostanú ležať na pozemku a tým odpadá starosť kam s trávnym odpadom.

Pravidelná údržba trávnatých plôch likviduje buriny, ale aj rôzne peľové alergény. Vo vysokej zaburinenej tráve je tiež zvýšený výskyt obtiažneho hmyzu.

Pomôžeme vám s údržbou zelene – neváhajte nás kontaktovať