Orezy a výruby

Pred vykonaním orezu, alebo výrubom stromov je nutná osobná prehliadka pre posúdenie stavu. Navrhneme postup, odhad celkovej zložitosti a rozsah prác.

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 31. marec). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec resp. mesto. Súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak ide o stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a o krovité porasty s výmerou do 10 m2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Výrub stromu je fyzicky náročná a pomerne nebezpečná práca, ktorá vyžaduje zakaždým individualné zváženie postupu práce tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitého majetku, väčšinou priľahlých stavieb. S týmto problémom vám radi pomôžu naši odborníci, ktorí posúdia všetky úskalia a zložitosť postupného výrubu (možnosť rezanie väčších kusov, nutnosť chytania odrezaných kusov do lana a pod.). Po výrube dreviny a strom odvezieme. Miesto výrubu upravíme a vyčistíme.

Ak počas svojej existencie strom nebol pravidelne orezaný je nutné zasahovať v malom rozsahu a opäť práce rozdeliť do viacerých rokov.
Pravidelná starostlivosť o stromy v intervale 5 rokov by mala zaručiť zdravý rast a prevádzkové bezpečie.
Doplnkom starostlivosti o stromy je inštalácia bezpečnostných väzieb. Väzby inštalujeme ako prevenciu pred odlomením vetvy a jej následným pádom a spôsobením škody. Väzby používame na rizikové vetvenia alebo pri starých stromoch.

V každej záhrade či parku potrebujeme stromy zdravé, prevádzkovo bezpečné a esteticky hodnotné. Pred každým zákrokom v korune stromu je potrebné zvážiť jeho vitalitu, povahu riešeného problému, naliehavosť, vek a ročné obdobie.

Práce vykonávame lanovou technikou, ktorá je pre strom šetrná. Mechanizáciu používame len pokiaľ by to bolo efektné alebo v prípade, keď je na strome nebezpečné pracovať pre jeho nízku vitalitu.

Pomôžeme vám s údržbou zelene – neváhajte nás kontaktovať